To the point

Welkom, het leven heeft me geleerd dat het anders kan en misschien wel moet, dit besef komt er na veel ervaringen en dat zowel privé als op werkvlak. Als autodidact heb ik een diepgaander studie aangevat omtrent onze maatschappelijke malaise, het resultaat ventileer ik op deze website en stel alternatieve zienswijzen ter dialoog. Op deze website beperk ik me tot de absolute essentie met in het verlengde een aantal ethische vragen waarop ik een antwoord formuleer. Ik vind een overvloed aan argumenten om geopperde stellingen deskundig te onderbouwen, dit is een kwestie van studie, interpretatie en integratie. Voor dit alles ben ik op zoek naar co-creatieve samenwerking, tegelijkertijd zoekend naar een gepaste job.

Ethiek

Als pragmaticus heb ik een bijzondere affectie met dynamische groeiprocessen, ‘out of the box’ denken en brainstormen is als m’n eerste natuur maar dit wordt me niet steeds in dank afgenomen, dit uit zich vaak in negatie, onbegrip, doorverwijzingen en soms erger dan dat. Als mens valt me dit bijzonder zwaar en staat in schril contrast met het bevrijdende effect van wat ik de Financiële Relativiteitstheorie heb genoemd. Aan de hand van deze theorie worden tal van economische platitudes doorzien met in het verlengde niets dan positief nieuws, dit schept hoop en vertrouwen. Zoals altijd zijn aandacht en ontvankelijkheid primaire voorwaarden, elk detail is hierin belangrijk.

Kritische massa

In een wereld die bol staat van de economen tegelijkertijd een economische crisis creëren, zegt logischerwijs dat er fundamenteel iets niet klopt. Hoe anders zou de conclusie kunnen zijn? Aan romantisch escapisme en misplaatste rationaliseringen heb ik persoonlijk weinig boodschap, onze problemen worden hiermee niet opgelost. In het beste geval vinden steeds meer mensen hun weg naar het alternatief van een ‘monetaire reset’, het biedt ons daadwerkelijk ongekende mogelijkheden als we bereid zijn om hier écht over na te denken. Het heruitvinden van het ‘warme wiel’ is niet nodig, besluitvaardigheid is wat we nodig hebben en dat kan onmogelijk een ‘solo slim’ actie zijn.

Realisme

De aanhoudende economische malaise staat in schril contrast met het conflictoverstijgend kenmerk van m’n onderzoek. Uit morele en spontane verantwoordelijkheidszin wordt de Financiële Relativiteitstheorie dan ook openbaar gesteld, mensen hebben immers recht op volledige informatie opdat hun rechten gevrijwaard blijven. Allerminst ben ik een doemdenker maar we moeten mi de realiteit onder ogen durven zien, realisme en auto-conformisme zijn voor mij verschillende dingen. Het is geen zaak dat socialer alternatieven niet zouden bestaan, het is kunst om ze in een kader te zetten opdat we ermee leren omgaan. Niets nieuw onder de zon en strijd zal ons niet verder helpen, integendeel.

Mutua Fides

Werner Van Ginneken
00 32 (0)498-50.46.24

A-02A-01

Advertenties