Interpretatie

Als maatschappij strijden we tegen windmolens in de vorm van een virtueel schuldencomplex dat zich vertaalt naar getallen in boekhoudkundige hokjes. Vanuit deze hokjes bedenkt elke schuldenaar een strategie om zich te ontdoen van dit getal, langs de andere kant voeren schuldeisers de druk op om dit getal terug op de bankrekening te kunnen plaatsen. Er is ook goed nieuws, inmiddels kennen we drie mogelijke oplossingen, dit weten maakt de situatie tragisch absurd en dat alsof we er blind voor zijn, de getuigenissen legio.

De drie remedies zijn kwalitatief verschillend, dit vergt correcte interpretatie opdat we deze denkkaders niet gaan verwarren met elkaar. Zonder al teveel detail kunnen we de drie remedies situeren en accenten leggen, technisch gezien zijn ze allen toepasbaar met hetzelfde resultaat. Praktisch gezien kennen ze wel een andere hoedanigheid, een combinatie is echter ook mogelijk waardoor ze simultaan beschouwd mogen worden.

Financiële Relativiteitstheorie (FR)

De FR kan best gezien worden als een attractor die ons aan het denken zet, door toepassing van deflatie worden we immers herinnerd aan de neutraliteit van geld. In relatie tot het schuldencomplex kunnen we dit met wiskundige precisie afstemmen. Ondanks technisch denkbaar is dit praktisch moeilijker te realiseren, het neutrale geld komt immers vrij in het totale circuit waar geld op de rekening staat. Hierover kunnen we gaan reflecteren opdat andere inzichten zich ontbloten, de FR wordt hierdoor vooral een bewustzijnsmaker en staat in schril contrast met een eenzijdig inflatoire zienswijze. De FR kunnen we weerspiegelen in een vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid, de kwantiteit an data doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de methode.

De FR bewijst ons dat we inderdaad tegen windmolens strijden, het schuldencomplex bestaat uit virtuele getallen die we tehnisch kunnen wegwerken. Het is vooral deze bewustwording waartoe de theorie leidt. Gezien de sociale impact zet het aan om verder te denken, paradoxaal genoeg leidend tot een drastische vereenvoudiging van hetzelfde conceptuele idee. Namelijk, door deflatie worden we herinnerd aan de neutraliteit van geld waardoor een kwantitatieve verruiming tot hetzelfde resultaat kan leiden. Ergo, de FR is een attractor die vooral ons denken verstoort, meer een zaak van de psyche dan praktisch adviseerbaar in de vorm zoals hier voorgesteld.

Kwantitatieve verruiming

Met een kwantitatieve verruiming wordt onze oefening makkelijker, de conversie is dan niet meer nodig en de neutrale kapitaalsinjectie stemmen we af op het bedrag van het schuldencomplex. Het beeld is analoog, we hebben (1) consolidatie bij start, (2) het journaal en (3) de schuldenvrije consolidatie.

Het enige verschil is dat de nominale getallen groter zijn, in relatieve zin is er geen geen verschil met de Financiële Relativiteitstheorie. De QEFD laat de controle bij het monetaire beleid zoals het nu is waardoor het systeem nagenoeg onveranderd blijft, de reset kan eenmalig doorgevoerd worden zonder het schuldensysteem op zich te veranderen. De QEFD is afhankelijk van de ‘goodwill’ van beleidsinstanties en mondiale consensus. Een QEFD kan ook partieel gezien worden, ook deze methode maakt ons bewust van de tragische situatie waarin we ons bevinden. Eenvoudiger gezegd, deze optie is een kwestie van politiek correct beleid.

Reverse Debt System (RDS & FDS)

De FR en de QEFD maken ons bewust van een – eerder vergeten – ongeziene flexibiliteit, met het RDS spelen we hier op in door nog een stap verder te gaan. In theorie hebben we hier het monetaire beleid niet nodig dan wel een consensus onder het volk. Het RDS is best te begrijpen binnen een volledig electronisch monetair systeem. Door de ontkoppeling van de directe schuldrelatie kan principieel ieder op ‘eigen houtje’ tot deze actie overgaan en hiermee de tegenpartij ‘forceren’ om hetzelfde te doen. Facultatief in een voorbeeld gevangen:

Het RDS induceert een waarachtige mentaliteitswijziging aangezien hier het ‘eigen vermogen’ in vraag wordt gesteld. Immers, in een geldgedreven wereld trachten velen zoveel mogelijk geld te vergaren waardoor ‘monetaire winst’ als stuwkracht geldt. Het RDS ontkoppelt niet enkel de schuldrelatie, ook het dogma ‘geld=schuld’ wordt hiermee doorbroken. Ook hierin staat de neutraliteit van geld centraal met een cascade aan gevolgtrekkingen. In het RDS vinden we de praktische toepassing van wat in veel werken beschreven staat, het is dan ook niet nodig om hierover uit te weiden dan wel hoeven we slechts te verwijzen naar al dit studiewerk. Het aanbod is – net omwille van de economische crisis – inmiddels immens waardoor alle twijfel wordt weggenomen.

Ideaal

Het simultaan beschouwen van de drie remedies laat toe om te besluiten dat er technisch gezien geen probleem is. Correcte interpretatie en integratie zijn voorwaarden om finaal een beleid uit te stippelen dat het algemeen belang dient. Het ideale scenario betekent dat politieke overheden dit alles in overweging nemen om zodoende een degelijk transformatieplan opstellen en de bevolking hierover inlicht. Bij onstentenis kan de bevolking wel het beleid onder druk zetten door zelfstandig het RDS toe te passen, in deze zin is het RDS volledig neutraal en onafhankelijk toepasbaar. Deze onafhankelijkheid sluit naadloos aan bij de neutraliteit van geld waardoor de gekende uitspraak ‘het gaat niet om geld’ aan waarachtigheid wint.

Tijdloos

Het RDS is als een vreedzame katalysator die helpt bij een herstelproces en kan op verschillende manieren gezien worden, om deze reden non-lineair (tijdloos). Immers, elke boeking kan zelfstandig teruggedraaid worden waardoor een dergelijke actie ook eerder symbolisch gezien kan worden, zelfs ludiek. Finaal wordt het duidelijk dat dit alles om bewustwording gaat, in het kielzog een mondiale paradigmaverschuiving die onze wereld transformeert tot een nieuwe setup met aangepaste modus operandi. Kortom, het ontbreekt niet aan middelen dan wel staat de (politieke) besluitvorming centraal, dit is een kwestie van menselijke afspraken waarover een consensus moet bereikt worden.

A-02A-01

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s